Het Verhaal

Mijn levensverhaal is zo uniek als dat van ieder ander en als dat van de werken die ik maak. En dat maakt scheppend bezig zijn zo boeiend; ieder werk is een biografie in het klein. 

Zowel het aandachtig waarnemen in de ‘buitenwereld’, als het betrokken zijn op mijn innerlijke gewaarwordingen, vertaalt zich in mijn werk in een gelaagde, droomachtige beeldentaal. Soms worden de beelden heel concreet, maar meestal wekken ze meer een vermoeden dan dat ze iets prijsgeven.

Het steeds maar weer naderen van die laag waar de dingen voor zich spreken, waar vorm, kleur en beeld zwanger raken van betekenis, is een zowel vreugdevolle als kwellende onderneming. Tegelijkertijd is het zoeken ook de bron waar ik mijn inspiratie uit put, want ergens in dit zoeken vinden beeld en betekenis elkaar.